اخبار

 • قوماندان نظامي طالبان درمنطقه گل تپه مركزكندزدستگيرگرديد


  فرماندهي پوليس كندز خبرميدهد كه در دو رويداد جداگانه يك فرمانده نظامي طالبان را با يكتن ازافراد اش ازمنطقه گل تپه مركز كندز بازداشت ويك مقدار مواد منفجره ووسايل تخريبي را ازمرز تاجكستان بدست آورده اند. سارمن سيد سرور حسيني سخنگوي فرماندهي...

 • هالند وآلمان به كمك هايشان به كندز ادامه ميدهند


  همكاري هاي آلمان وهالند به اداره ي محلي كندز ادامه خواهد داشت واين همكاري ها پس ازسال 2014 دربخش ملكي متمركز خواهد شد. اين مطلب درديدار يك هيئت عاليرتبه دولت هاي آلمان وهالند با والي كندزمطرح گرديد. ديرك نيبل و بن كناپن وزراي انكشاف...

 • پروسه انتقال مسئوليت هاي امنيتي دركندز افتتاح گرديد.


 • گشايش ساختمان جديد ليسه نسوان خان آباد:


  داكترمحمد فاروق وردك وزيرمعارف كشور طي اين سفراش به كندزساختمان جديد ليسه نسوان ولسوالي خان آباد را افتتاح كرد. اين ساختمان به كمك مالي بانك انكشافي آلمان ( KFW ) به هزينه پنج صدوچهل هزار دالرساخته شده است كه داراي 24 اتاق درسي 8 اتاق اداري ،...

 • نخستين دهكده نمونه ي كشور دركندزساخته ميشود.


  كارساخت ساز اولين دهكده ي نمونه يي درولسوالي علي آباد ولايت كندز ازسوي كميشنري سازمان ملل درامورپناهنده گان آغازگرديد. روستاي قزل ساي ولسوالي علي آباد براي ساختن اين دهكده انتخاب شده است كه شاهد افتتاح چندين پروژه دربخش هاي مختلف بود. ...

 • حمدالله دانشی معاون مقام ولایت درنشستی که با شماری از نمایندگان جوانان داشت


  حمدالله دانشی معاون مقام ولایت درنشستی که با شماری از نمایندگان جوانان داشت نقش جوانان را در پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به افغانها با اهمیت توصیف کرد. نشستی که روی ارایه دیدگاه های جوانان در تالار جلسات ولایت کندز به رهبری...

 • والی کندز در دیدار با رییس ولسي جرگه خواهان همکاری های این مجلس به کندز شد


  والي كندز محمد انورجگدلك با عبدالرووف ابراهيمي رييس مجلس نمایندگان کشور ديدار وپيرامون مشكلات ولايت كندز گفتگوکرد. در اين ديدار كه در ولسوالي امام صاحب كندز انجام پذيرفت، درمورد پروژه هاي انكشافي چون توسعه ميدان هوايي، تحكيم سواحل درياي آمو، ايجاد...

 • والي كندز: به مشكلات سك ها در كندز رسيده گي ميگردد.


  محمد انور جگدلک وزیر مشاور و والی کندز با شماری از سك هاي ساكن این ولایت دیدار نمود. در این دیدار که محمد یوسف ایوبی معاون شورای ولایتی، وبرخي مسئولين ادارات حضورداشتند مشکلات سك ها به بررسي گرفته شد . در آغاز اینان در مورد اهل هنود کندز به والی...

 • نماينده خاص سرمنشي ملل متحد به كندزسفركرد


  نماينده خاص ملل متحد در افغانستان طي سفري به كندز با والي وسايرمسئولين اين ولايت ديدار وازتقويت همكاري هاي نماينده گي اين سازمان دركندز اطمنان داد. دراين ديدار كه رييس شوراي ولايتي ومسئولين نهاد هاي امنيتي حضورداشتند پروسه انتقال مسئوليت...

 • جلسه دادخواهی معلولان در کندزبرگذارگرديد


  جلسه دادخواهی در مورد حل مشکلات حقوقي و امتیازات معلولان به رهبری محمد انور جگدلک وزیر مشاور و والی کندز در تالار جلسات این ولایت برگزار گردید. ابتدا عبدالظاهر رشاد رییس خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت مجلس را آغاز کرد و از اشتراک کنندگان جلسه خواست...

صفحه 6 از 11