کار بازسازی جاده روستایی اسماعیل قشلاق ولسوالی امام صاحب آغاز شد

بزودی...!