دیدار والی ولایت کندز با ولسوال و قومندان امنیه ولسوالی خان آباد

امروز یکشنبه مورخ 11 حوت 1392 بعد از ظهر والی ولایت کندز با ولسوال ، قومندان امنیه و یم تعداد از بزرگان ولسوالی خان آباد در دفتر کارش ملاقات نمود.

درین دیدار ولسوال خان آباد در رابطه به وضعیا امنیتی این ولسوالی در روز های انتخبات 1393 با والی این ولایت صحبت کرد.

ولسوال خان آباد گفت طوریکه دیده می شود ، انتخابات نزدیک شده و برای آن امنیت کامل باید گرفته شود تا مردم این ولسوالی بدون کدام تهدید امنیتی به صندق های رای رفته و به شخص مورد علاقه خود رای بدهند.

ولسوال خان آباد گفت درین صورت ولسوالی مذکور به نیرو های امنیتی بیشتر نیاز دارد ، تا امنیت را در تمام مناطق ولسوالی خان آباد تامین کند.

والی ولایت کندز در رابطه به این موضوع گفت تمام مردم افغانستان به امنیت ضرورت داشته ، و باید برای تامین آن تلاش جدی کنیم.

والی کندز علاوه کرد ، ما طبق پلان می توانیم از نیرو های دست داشته خود استفاده موثر نمائیم.

وی گفت نیرو های فعلی برای تامین امنیت ولایت کندز و در مقابل تهدیدات مخالفان مسلح دولت بسیار قوی بوده ، و می توانند امنیت تمام مناطق را تامین کند.

والی کندز گفت در صورت ضرورت جاهای که از ناحیه نا امنی رنج می برند ، برای آنها پوسته ای جدید افراز خواهد شد تا به خاطر جمعی روی صندوق های رای رفته و برای سرنوشت خود به شخص مورد علاقه رای بدهد.

والی کندز گفت ما برای تمام مردم ولایت کندز اطمنان می دهیم ، که امنیت آنها تامین شده و از ایشان می خواهیم تا با دولت خود در تمام عرصه کمک و همکاری نمایند.