دیدار والی ولایت کندز با محاسن سفیدان ولسوالی دشت ارچی

امروز یکشنبه مورخ 11 حوت 1392 بعد از ظهر والی ولایت کندز با ده ها تن از محاسن سفیدان ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز دیدار و ملاقات نمود.

درین دیدار مردم ولسوالی دشت ارچی به والی ولایت کندز گفت که این مردم از بعضی مشکلات رنج می برند و امید دارند تا مقام ولایت در حل آن کمک و همکاری نمایند.

آنها کفتند عدم دیوار استنادی ، نبود سرک از جمله مسایل است ت، که تا هنوز به آن رسیده گی نشده است.

آنها علاوه کردند ، پروژه دیوار استنادی این ولسوالی به دفتر ( جی آی زیت ) پیشنهاد شده بود ، اما تا هنوز کار آن آغاز نشده است .

آنها می گویند اگر کار قبل از آغاز سال جدید شروع نشود ، در آن صورت 180 هزار جریب زمین زرعتی مردم این ولسوالی از بین خواهد رفت.

به گفته آنها سال قبل از اثر شکست که در دیوار بوجد آمده بود ، 50 هزار جریب زمین مردم از بین رفت.

آنها می خواهند تا قبل از آغاز سال جدید با دفتر ( جی آی زیت ) صحبت شود و این مشکل را طبق وعده که با مردم ولسوالی دشت ارچی شده بود ، انجام بدهند.

از طرف دیگر آنها در رابطه به سرک قیر خود از مقام ولایت خواهان همکاری شدند.

آنها می گویند مردم ولسوالی دشت ارچی بخاطر نداشتن سرک قیر از راه خواجه غاز ولایت تخار به مرکز ولایت کندز براب کار های روزمره شان می آیند.

آنها از مقام ولایت خواست تا به این مشکلات رسیده گی شود.

والی ولایت کندز در رابطه به این موضوع گفت با خارج شدن نیرو های خارجی تطبیق پروژه ها در سرتاسر افغانستان سرد شده است.

والی کندز گفت از طرف دیگر در آستانه انتخابات قرار داریم ، و این موضوع هم تا اندازه بالای پروژه ها تاثیر خود را داشته است.

والی کندز علاوه کرد با وجود این چالش ها ما تلاش خواهیم کرد ، تا از راه های مختلف به این مشکل رسیده گی کنیم .

والی کندز در رابطه به قیر ریزی سرک گفت پلان این پروژه تکمیل شده است و در آینده نزدیک کار آن اغاز خواهد شد.