دیدار والی کندز با ولسوال و قومندان امنیه ولسوالی قلعه ذال

امروز سه شنبه مورخ 6 حوت 1392 بعد از ظهر والی ولایت کندز با ولسوال و قومندان امنیه ولسوالی قلعه ذال دیدار و ملاقات نمود.

درین دیدار ولسوال قلعه ذال از قطع شدن جنگلات و بته های با ارزش توسط باشنده گان ولسوالی کلدار ولایت بلخ در ساحه قلعه ذال ولایت کندز خبر داد.

ولسوال قلعه ذال ولایت کندز شکایت دارد ، که بیش از هزار تن از باشندگان ولسوالی کلدار ولایت بلخ به سرحد ولسوالی قلعه ذال آمده و درختان جنگلات این ولسوالی رت به شکل بی رحمانه قطع می کنند.

وی گفت اگر جلو چنین وضعیت گرفته نشود ، امکان از بین رفتن تمام جنگل وجود دارد.

به گفته او بیش از هزار تن از باشندگان ولسوالی کلدار ولایت بلخ با حمایت نیرو های قطعه سرحدی بربوط ولایت بلخاز چند روز بدینسو مصروف قطع نمودن جنگلات ولسوالی قلعه ذال اند.

ولسوال قلعه ذال گفت نماینده زراعت ، څارنوالی و قومندانی امنیه ولایت کندز تحت ریاست ولسوالی قلعه ذال به هدایت والی ولایت کندز به محل رفته و کار قطع جنګلات را توقف داده است.

به گفته ولسوال این افراد برای بدست آوردن منافع شخصی خود ، دارایی های عامه را بغارت می برند.

والی ولایت کندز برای آنها اطمنان داد ، که بزودی این مشکل با تفاهم بر طرف خواهد شد.

به گفته والی ولایت کندز ، مقام ولایت به همکاری ارگان های امنیتی برای بررسی و حل این مشکل مبارزه خواهند کرد.

والی کندز گفت که نیرو های امنیتی مرزی ولسوالی قلعه ذال صلاحیت و مسؤلیت دارند ، تا از جنگلات ولایت و ولسوالی خود که دارایی های عامه و در تحکیم سواحل مفید است ُ از قطع آن محافظت و دفاع کنند.

درین جنگلات به شمول شرین بویه انواع زیادی از بوته ها و درختان با ارزش وجود.